Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Mr. Sc. Jadranka Delač Hrupelj

osnivačica i prokuristica
profesorica psihologije, certificirani coach
u Creativi od 1997.
01

Jadranka je stručnjakinja za organizacijski razvoj i razvoj ljudskih potencijala sa 35 godina iskustva. 1997. osnovala je Creativu i odnoda je osmislila je i provela više stotina projekata za procjenu i razvoj kompetencija menadžera i zaposlenika u raznovrsnim hrvatskim poduzećima, te nekoliko projekata razvoja organizacijske kulture. Posebno je orijentirana na kreiranje konteksta za postizanje izvrsnosti i intenzivno je usmjerena na razvoj intervencija za jačanje kulture učinka. Educirana je u facilitaciji strateških radionica, ima široko psihoterapijsko obrazovanje (kibernetika, biheviroalna), certificirani je coach (wing-wave coach, sistemski gestalt coaching), a osobito bogato iskustvo ima u primjeni meditativnog hipnotičkog transa u razvoju i osnaživanju individualnih potencijala.

Zrinka Hrupelj

direktorica Creative i Creativa testa
MBA, prof. fon/kro, NLP trener i coach,
u Creativi od 2005.
02

Zrinka sudjeluje u dizajniranju i provedbi projekata organizacijskoj razvoja i usluga HR konzaltinga, timskih i motivacijskih radionica, te razvojnih aktivnosti i edukacija za menadžere. Osobito bogato iskustvo ima u vođenju grupnih i individualnih edukacija u komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te programa za razvoj voditelja, mentora i internih trenera. Educirana je u Spiralnoj dinamici, jungovskom organizacijskom coachingu i dr. Završila je MBA studij na Cotrugli poslovnoj školi. Poseban profesionalni interes ima i u primjeni principa regulacije energije usvojenih školovanjem za shiatsu praktičara u individualne i organizacijske razvojne procese.

Ema Borovina

direktorica Creative BH (Sarajevo)
diplomirana psihologica, educirani coach
u Creativi BH od 2013.
03

Ema ima 15 godina iskustva u području upravljanja ljudskim potencijalima. 2013. je u partnerstvu s Jadrankom osnovala Creativu BH (Sarajevo). Osobito bogata znanja ima u području strateške uloge i razvoja funkcije upravljanja ljudskim resursima u organizaciji te u mentoriranju HR specijalista u IT start-upovima. Osmišljava i provodi projekte organizacisjkog razvoja, usluge HR konzaltinga, te edukacije u području interpersonalnih i menadžerskih vještina. Završila je edukaciju iz jungovskog organizacijskog coachinga, a trenutno se educira u kognitivnoj i bihevioralnoj psihoterapiji.

Jasenka Maltarić Dujnić

ekspertica za organizacijski razvoj,
profesorica psihologije, educirani coach,
u Creativi od 2017.
08

Jasenka ima više od 25 godina iskustva u upravljanju ljudskim potencijalima u nekoliko različitih poduzeća. 2017. pridružila se Creativinom timu kao ekspertica za organizacijski razvoj, te mentorica, savjetnica i edukatorica u području uspostavljanja, razvoja i upravljanja HR funkcijom. Sudjeluje u osmišljavanju i izvedbi razvojnih programa za menadžere, u dizajniranju i provedbi usluga OD i HR konzaltinga, te u razvoju novih Creativinih usluga.

Barbara Tkalčević

voditeljica Creativa Testa
magistra psihologije, NLP majstor
u Creativi od 2013.
05

Barbara je stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala, te edukatorica za profesionalni i osobni razvoj s višegodišnjim iskustvom. Sudjeluje u osmišljavanju i vođenju edukacija, projekata procjene, te usluga organizacijskoj razvoja i HR konzaltinga. Karakterizira je izrazita posvećenost izvrsnosti i iznimna učinkovitost, pa su individualna, timska i organizacijska angažiranost i učinkovitost ujedno i područja njezinog posebnog profesionalnog interesa. Vodi razvoj tima psihologa i koordinira rad Creativa testa.

Ana Margaretić

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi od 2017.
07

Ana vodi edukacije u području prezentacijskih i komunikacijskih vještina i sudjeluje u poslovima procjene potencijala zaposlenika i menadžera i u provedbi usluga HR konzaltinga.

Nina Gotal Škacan

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi od 2018.
06

Nina sudjeluje u projektima procjene potencijala zaposlenika i menadžera i vodi edukacije u području osobnog razvoja.

Barbara Osmec

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi od 2018.
03

Barbara vodi edukacije u području osobnog razvoja i sudjeluje u projektima procjene potencijala zaposlenika i menadžera.

Naida Pervan

savjetnica za ljudske potencijale,
magistra psihologije, NLP praktičar
u Creativi BH od 2015.
09

Naida sudjeluje u projektima procjene i razvoja potencijala zaposlenika i implementaciji razvojnih i istraživačkih projekata. Posebno je zanima područje osobne i poslovne učinkovitosti. Trenutno se educira u području transakcijske analize.