Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Mr. Sc. Jadranka Delač Hrupelj

osnivačica i prokuristica
profesorica psihologije, certificirani coach
u Creativi od 1997.
01

Jadranka je stručnjakinja za organizacijski razvoj i razvoj ljudskih potencijala sa 35 godina iskustva. 1997. osnovala je Creativu i odnoda je osmislila je i provela više stotina projekata za procjenu i razvoj kompetencija menadžera i zaposlenika u raznovrsnim hrvatskim poduzećima, te nekoliko projekata razvoja organizacijske kulture. Posebno je orijentirana na kreiranje konteksta za postizanje izvrsnosti i intenzivno je usmjerena na razvoj intervencija za jačanje kulture učinka. Educirana je u facilitaciji strateških radionica, ima široko psihoterapijsko obrazovanje (kibernetika, biheviroalna), certificirani je coach (wing-wave coach, sistemski gestalt coaching), a osobito bogato iskustvo ima u primjeni meditativnog hipnotičkog transa u razvoju i osnaživanju individualnih potencijala.

Zrinka (Hrupelj) Boltižar

direktorica Creative i Creativa testa
MBA, prof. fon/kro, NLP trener i coach
u Creativi od 2005.
02

Zrinka vodi Creativu i sudjeluje u dizajniranju i provedbi projekata organizacijskoj razvoja i usluga HR konzaltinga, timskih i motivacijskih radionica, te razvojnih aktivnosti i edukacija za menadžere. Osobito bogato iskustvo ima u vođenju grupnih i individualnih edukacija u komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te programa za razvoj voditelja, mentora i internih trenera. Educirana je u Spiralnoj dinamici, jungovskom organizacijskom coachingu i dr. Završila je MBA studij na Cotrugli poslovnoj školi. Poseban profesionalni interes ima i u primjeni principa regulacije energije usvojenih školovanjem za shiatsu praktičara u individualne i organizacijske razvojne procese.

Ema Borovina

direktorica Creative BH (Sarajevo)
diplomirana psihologica, educirani coach
u Creativi BH od 2013.
03

Ema ima 15 godina iskustva u području upravljanja ljudskim potencijalima. 2013. je u partnerstvu s Jadrankom osnovala Creativu BH (Sarajevo). Osobito bogata znanja ima u području strateške uloge i razvoja funkcije upravljanja ljudskim resursima u organizaciji te u mentoriranju HR specijalista u IT start-upovima. Osmišljava i provodi projekte organizacijskog razvoja, usluge HR konzaltinga, te edukacije u području interpersonalnih i menadžerskih vještina. Završila je edukaciju iz jungovskog organizacijskog coachinga, a trenutno se educira u kognitivnoj i bihevioralnoj psihoterapiji.

Barbara Tkalčević Popić

voditeljica Creativa Testa
magistra psihologije, NLP majstor i coach
u Creativi od 2013.
05

Barbara je stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala, te edukatorica za profesionalni i osobni razvoj s višegodišnjim iskustvom. Sudjeluje u osmišljavanju i vođenju edukacija, projekata procjene, te usluga organizacijskog razvoja i HR konzaltinga. Karakterizira je izrazita posvećenost izvrsnosti i iznimna učinkovitost, pa su individualna, timska i organizacijska angažiranost i učinkovitost ujedno i područja njezinog posebnog profesionalnog interesa. Vodi razvoj tima psihologa i koordinira rad Creativa testa.

Barbara Osmec

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi od 2018.
08

Barbara sudjeluje u projektima procjene potencijala zaposlenika i menadžera, osmišljava i vodi edukacije u području osobnog razvoja, te sudjeluje u kreiranju i realizaciji projekata organizacijskog razvoja i podrške HR funkciji. Osobito je usmjerena na teme osobnog razvoja, asertivnosti, regulacije stresa i energije te wellbeinga. Završila je 2. stupanj edukacije kognitivno-bihevioralne terapije i  kontinuirano se educira u raznim metodama podrške osobnog razvoju.

Ines Bezjak Kožnjak

senior savjetnica za org. i osobni razvoj
unif.mag.paed.soc., TA psihoterapeut u superviziji
u našem timu od 2024.

Ines kreira i vodi edukacije u području osobnog razvoja, liderstva, vođenja kroz promjene i interpersonalnih vještina, mentor je za HR pitanja, te provodi individualna savjetovanja i sudjeluje u kreiranju i provedbi usluga u projektima organizacijskog razvoja i HR konzaltinga. Nakon 24 godine iskustva na HR pozicijama u raznolikim međunarodnim i domaćim kompanijama, 2024. se pridružila našem timu kao savjetnica za organizacijski i osobni razvoj.

Adna Bašić

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi BH od 2019.
07

Adna sudjeluje u projektima procjene potencijala i razvoja zaposlenika i menadžera, osmišljava i vodi edukacije i radionice u području osobnog razvoja i komunikacijskih vještina, sudjeluje u kreiranju i realizaciji projekata organizacijskog razvoja i podrške HR funkciji.

Gabrijela Karamatić

savjetnica za razvoj i edukatorica
mag. psihologije
u Creativi od 2022.

Gabrijela kreira i vodi edukacije i provodi individualna savjetovanja u području osobnog razvoja i dobrobiti, regulacije stresa, jačanja samopouzdanja i asertivnosti, te komunikacijskih i interpersonalnih vještina, suradnje, timskog rada i srodnih tema. Sudjeluje u projektima procjene potencijala menadžera i zaposlenika, te u provedbi projekata organizacijskog razvoja. Edukantica je 3. stupnja KBT-a a trenutno se educira i u primjerni Gestalt tehnika za rad u organizacijskom kontekstu.

Marija Marelja

savjetnica za razvoj i edukatorica
mag. psihologije, NLP majstor-praktičarka
u Creativi od 2021.
08

Marija osmišljava i vodi edukacije u području osobnog razvoja, komunikacije i suradnje, te sudjeluje u projektima procjene potencijala zaposlenika i u realizaciji projekata organizacijskog razvoja i podrške HR funkciji. Kao jedno od područja posebnog stručnog interesa izdvaja komunikaciju i odnose, zbog čega su teme suradnje, asertivnosti, utjecaja, komunikacije i rješavanja konflikata neke od tema kojima se kao edukator najviše i bavi. U radu koristi i tehnike stečene kroz edukaciju u području NLP-a (neuro-ligvističog programiranja), kao i široka psihološka znanja stečena kroz studij i dosadašnju karijeru.

Monika Štrok

suradnica za ljudske potencijale
mag. psihologije
u Creativa Testu / Creativi od 2022.

Monika provodi psihološka profiliranja, sudjeluje u provedbi istraživanja klime i zadovoljstva, te vodi edukacije u području osobne organiziranosti i prezentacijskih vještina.

Nina Gotal Škacan

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije, NLP praktičar
u Creativi od 2018.
06

Nina vodi edukacije u području osobnog razvoja, komunikacijskih vještina, te timskog rada i suradnje i sudjeluje u projektima procjene potencijala zaposlenika i menadžera. Nakon 5 godina rada u Creativi, od 2023. Nina je nastavila suradnju s našim timom kao naša stalna vanjska suradnica.

Nina Butić Ivanković

savjetnica za organizacijsku kulturu i komunikacije
dipl. pov. umj. i komp. knjiž.
u našem timu od 2022.
02

Nina osmišljava i provodi projekte promjene organizacijske kulture, savjetuje u pitanjima korporativnog komuniciranja, te kreira i vodi edukacije u području komunikacija, liderstva i vođenja kroz promjene. Stručnjakinja za područje korporativnih i internih komunikacija te razvoja organizacijske kulture s više od 15 godina iskustva u visokom menadžmentu u bankarstvu, industriji robe široke potrošnje, maloprodaji i logistici, većinom na regijskim pozicijama u međunarodnim kompanijama. Posebno je orijentirana na jačanje inicijativa komunikacija i razvoja organizacijske kulture koje podržavaju razvoj poslovanja u željenom smjeru.  Programi razvoja organizacijske kulture u kojima je sudjelovala nagrađeni su međunarodnim i domaćim priznanjima.

Azra Bašić

savjetnica za ljudske potencijale
magistra psihologije
u Creativi BH od 2021.
04

Azra sudjeluje u projektima procjene i razvoja potencijala zaposlenika, te u osmišljavanju i provedbi edukacija i radionica u području osobnog razvoja i komunikacijskih vještina.

Kristina Marinković

voditeljica ureda
u Creativi od 2024.

Kristina nam pomaže čuvati visoku razinu organiziranosti i reda i vodi poslove povezane s računovodstvom, nabavom i administracijom. Uz to svojom kreativnošću i interesom za osobni razvoj, obogaćuje naše interne timske, strateške i razvojne aktivnosti te sudjeluje u oblikovanju novih usluga i marketinških akcija.