Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Mentorski i trenerski sustavi Budite poduzeće koje zaista cijeni (svoje) znanje

Ubrzajte prijenos organizacijskih vrijednosti i znanja na nove generacije zaposlenika…

Izgradite organizacijsku kulturu u kojoj je umnažanje znanja svakodnevica…

Creativa vam nudi usluge profesionalnog savjetovanja u procesima formiranja mentorskih i trenerskih sustava unutar vaše organizacije, te edukacije za mentore i trenere:

Savjetovanje u usustavljivanju mentorskih i/ili trenerskih procesa

 • za osobe koje dizajniraju i implementiraju interne sustave prijenosa i umnažanja znanja (HR i/ili menadžment)
 • savjetovanje o dizajnu sustava, definiranju mjerila uspješnosti, izboru i edukaciju trenera ili mentora, praćenju, evaluaciji i doradi sustava

Procjene mentorskih ili trenerskih potencijala

 • u procesu izbora zaposlenika koji će preuzeti ulogu mentora ili internih trenera, ili u okviru sustavnog programa razvoja internih trenera
 • može uključivati: psihološko profiliranje, situacijsko testiranje ključnih kompetencija

Razvoj internih trenera

 • za zaposlenike koji redovito nastupaju kao interni treneri
 • kreiramo ih na specifični upit klijenta, prilagođeno organizacijskim potrebama i profilu grupe
 • moguća je izvedba grupnih ili individualnih edukacija i razvojnih susreta, te kreiranje programa u kojem se kombinira grupni i individualni rad s trenerima
 • osnovna edukacija za interne trenere (principi poučavanja odraslih, oblikovanje i priprema treninga, prezentacijske i komunikacijske vještine trenera, metode prijenosa znanja)
 • follow up radionice (za integraciju naučenog i osnaživanje trenera)
 • stručna supervizija izvedbe internih treninga s razvojnom povratnom informacijom treneru
 • edukacije naprednih razina trenerskih vještina
 • stručno usavršavanje trenera soft vještina u tematici i vještinama koje prenose polaznicima (psihologija i komunikologija, komunikacijske i interpersonalne vještine)

Edukacija: Vještine tumačenja i prenošenja znanja

 • za zaposlenike koji prenose znanje kolegama kao povremeni interni treneri
 • polaznici razvijaju razumijevanje principa poučavanja odraslih i temeljne poučavateljske vještine
 • uobičajeno trajanje: 1 ili 2 dana

Edukacija: Biti mentor

 • za zaposlenike koji preuzimaju ulogu mentora novim zaposlenicima ili kolegama koji su u određenom segmentu struke manje stručni ili manje iskusni
 • polaznici razvijaju razumijevanje mentorske uloge i ključne mentorske vještine
 • uobičajeno trajanje: 1 ili 2 dana, mogućnost follow-up radionica

Edukacija: Šef kao mentor

 • za menadžere i voditelje kod kojih želite potaknuti razvoj i primjenu mentorskog stila vođenja suradnika
 • polaznici razvijaju razumijevanje uloge nadređenog u razvoju i edukaciji zaposlenika, te vještine za mentorsko vođenje suradnika
 • uobičajeno trajanje: 1 ili 2 dana