Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Centri procjene i razvoja Otkrijte vrijednost i potencijal svojih zaposlenika i menadžera

Uz centar procjene (assessment centar)

Dinamizirajte ljudski potencijal svog poduzeća i pokrenite novi razvoj…

Razvijajte kulturu učinka…

Centre procjene i razvoja provodimo više od 15 godina. Klijenti i sudionici u centrima procjene i razvoja posebno cijene našu posvećenost prepoznavanju i usredotočenost na osnaživanje potencijala koje ljudi posjeduju.

I za vaše ključne zaposlenike ili odjele u kojima želite potaknuti ubrzani razvoj možemo:

  • kreirati i provesti centar procjene, nakon kojeg ćete imati visoku jasnoću o razvijenosti ključnih kompetencija te o razvojnim potencijalnima i potrebama uključenih menadžera ili zaposlenika
  • dizajnirati i provesti cjeloviti složeni razvojni ciklus, kroz koji ćemo zajednički sustavno usmjeriti uključene menadžere ili zaposlenike prema razvoju željenih ponašanja i načina razmišljanja, intenzivno ih educirati i ubrzano razvijati, te mjeriti uspješnost tog procesa početnom i završnom procjenom razvijenosti ključnih kompetencija

Centri procjene i razvoja (assessment i development centri) vrednuju i razvijaju kompetencije relevantne za organizacijsku efikasnost. Sudionici u centru procjene sudjeluju u simulacijama raznolikih poslovnih situacija tipičnih za radno mjesto za koje se natječu ili na kojem već rade. Njihova ponašanja i razvijenost kompetencija koje su ključne za uspjeh na tom radnom mjestu opaža nekoliko educiranih procjenjivača, koji naknadno zajednički daju procjenu o svakom sudioniku.

Često je to prvi korak u usustavljenom, specifično osmišljenom nizu razvojnih aktivnosti, koje se nadovezuju na razvojne potrebe pojedinog sudionika u razvojnom centru kao i na razvojne potrebe cijele grupe, te poduzeća u cjelini. Takvi se razvojni ciklusi provode kroz duži vremenski period (nekoliko mjeseci do godinu dana). Kombiniraju se edukacije, individualne aktivnosti i razvojne radionice, tijekom kojih sudionici ubrzano osvještavaju svoje snage i prostore za razvoj i istovremeno uče jedni od drugih i od edukatora kako biti uspješniji u poslu koji rade ili će uskoro raditi.