Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Psihološko profiliranje Prepoznajte ljude koji će vam stvarati najveću vrijednost

Uz psihološko profiliranje

Izaberite one koji će njegovati vaše organizacijske vrijednosti,

Zaposlite ili unaprijedite one koji će vam stvarati vrhunske rezultate!

Creativa test već više od 20 godina provodi psihološko profiliranje kandidata za zaposlenje ili za napredovanje u brojnim i raznovrsnim organizacijama, od malih poduzeća do državnih agencija.

Psihološki profil razjašnjava koliko je pojedina osoba usklađena s potrebama radnog mjesta za koje se natječe ili na kojem već radi, u vidu njegove osobnosti, sposobnosti, motivacije, razvijenosti ključnih kompetencija, te načina na koje se nosi s promjenama i izazovnim situacijama. Ta jasnoća pomaže u:

  • izboru novih zaposlenika
  • stjecanju jasnoće s kakvim ljudskim potencijalima raspolažete
  • provjeri usklađenosti potencijala postojećih zaposlenika sa zahtjevima njihovog radnog mjesta
  • procjeni usklađenosti sustava vrijednosti pojedinog zaposlenika sa željenom organizacijskom kulturom
  • prepoznavanju posebno talentiranih zaposlenika
  • planiranju razvojnih aktivnosti na individualnoj i na organizacijskoj razini

Ovisno o ciljevima koji se psihološkim profiliranjem žele postići koristimo manje ili više složene kombinacije psihološke procjene i procjene razvijenosti ključnih kompetencija.

Uobičajena metodologija pri izboru novih zaposlenika sastoji se iz primjene nekoliko testova za procjenu kognitivnih sposobnosti i upitnika osobina ličnosti te polu-strukturiranog intervjua, temeljem kojih psiholog kreira pisani izvještaj o pojedinom kandidatu i daje procjenu usklađenosti kandidata s radnim mjestom za koje se natječe.