Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Korak dalje uz Feedback 360° Potaknite promjenu i ubrzajte razvoj

Uz uslugu Korak dalje uz Feedback 360°

Cjelovitom, vrijednom i konstruktivnom povratnom informacijom potaknite promjenu

Stručnom podrškom u oblikovanju individualnog razvojnog plana ubrzajte razvoj menadžera, voditelja i/ili ključnih eksperata

Metoda povratne informacije Feedback 360⁰ alat je za upravljanje promjenom i razvojem pojedinaca. Njime se procjenjuje razvijenost i zastupljenost određenih ponašanja, najčešće kod menadžmenta. Implementira se u timovima i kompanijama kako bi se dobio što je moguće objektivniji uvid u područja/potrebe za promjenom i osobnim razvojem pojedinaca.

Za razliku od klasične povratne informacije „jedan na jedan“ kada pojedinac dobiva feedback od jedne osobe, F360⁰ daje pogled iz više perspektiva. Ponašanje pojedinca procjenjuje on sam, njegov nadređeni, njegovi podređeni, te nekoliko kolega iste razine. Time se dobiva pogled na ponašanje pojedinca od najmanje još desetak osoba. Takvom povratnom informacijom okolina jasno daje do znanja pojedincu što joj od njega treba više, na neki drugi način ili manje.

Usporedbom vlastitog viđenja sebe s viđenjem drugih, sudionik dobiva pouzdan i objektivan uvid u svoje jake strane i područja za poboljšanje te uvid u vlastiti utjecaj na druge i u područja kojih je manje svjestan. Na temelju dobivenih povratnih informacija izrađuje se osobni plan razvoja i aktivnosti na razini pojedinaca, ali i na razini tima te ponekad i organizacije, koji dovodi do promjena i unapređenja.

Osobitost Creativine usluge Korak dalje F360⁰ proizlazi iz stručnosti u oblikovanju samog upitnika i iz posvećenosti razvoju kojom dajemo povratnu informaciju sudionicima. Tako stvaramo preduvjete da uistinu i odmah učine korak dalje u svom razvoju i u doprinosu razvoju  timova i cijele organizacije.

Za više informacija o usluzi Korak dalje uz Feedback 360° pošaljite nam upit.