Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Angažiranost zaposlenika Potaknite promjenu, zatitrajte angažiranost

Jeste li znali da…

 • poduzeća čiji su zaposlenici angažiraniji imaju veću profitabilnost i produktivnost
 • zaposlenike ne možete natjerati da budu angažiraniji, ali možete utjecati na većinu faktora koji stvaraju uvjete u kojima su zaposlenici angažiraniji

Ako i vi tražite načine da povećate angažiranost zaposlenika, Creativa vam u tome može pomoći.

Procjena angažiranosti zaposlenika dat će vam jasnoću gdje ste trenutno i što biste mogli poduzeti:

 • istraživanje angažiranosti i uzroka smanjene angažiranosti zaposlenika
 • istraživanje usklađenosti stavova i ponašanja zaposlenika s organizacijskim vrijednostima i strategijom poduzeća

Usluge za povećanje angažiranosti usmjerene su prema osobama koje su ključne za stvaranje preduvjeta angažiranosti:

 • kratke radionice za visoki i srednji menadžment o stvaranju konteksta koji pogoduje razvoju angažiranosti zaposlenika
 • individualni rad s menadžmentom na razvoju kompetencija koje doprinose stvaranju konteksta u kojem su zaposlenici izraženije angažirani
 • razvojni ciklusi za zaposlenike koji su dobar model i koji svojim utjecajem mogu snažno poticati jačanje angažiranosti kod ostalih zaposlenika
 • moderirani susreti timova i razvojne radionice za zaposlenike

Podrška u provođenju internih aktivnosti kojima ćete pozitivno utjecati na angažiranost zaposlenih:

 • smjernice za jasnije komuniciranje zajedničke misije svim zaposlenicima
 • podrška HR-u u osmišljavanju i usustavljivanju aktivnosti koje doprinose angažiranosti zaposlenih
 • smjernice za povezivanje sustava upravljanja učinkom s aktivnostima za povećanje angažiranosti
 • osposobljavanje za interno provođenje razvojnih radionica

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo otkriti koja od naših usluga će vam najviše pomoći u stvaranju uvjeta u kakvima jača angažiranost zaposlenih.