Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Radionice za Vaš tim Budite moderni voditelj, razvijajte svoj tim

Povećajte učinkovitost, poboljšajte suradnju u timu koji vodite…

Ojačajte motiviranost, potaknite veću angažiranost članova vašeg tima… 

Motivacijske radionice povećavaju jasnoću timskih ciljeva, jačaju motivaciju članova tima i olakšavaju prepoznavanje i prevladavanje prepreka na putu do izazovnih ciljeva. Osobito su korisne kad:

 • započinjete rad s novim timom
 • prezentirate timu novu strategiju
 • želite povećati angažiranost članova tima
 • pred tim postavljate nove izazovne ciljeve

Dinamične, zabavne, kreativne i u potpunosti iskrojene prema vašim specifičnim zahtjevima i aktualnim izazovima vašeg tima, motivacijske radionice su uvijek novo inspirativno iskustvo.

Na radionicama za povećanje timske učinkovitosti istražujemo kako vaš tim surađuje i na koji način može biti uspješniji u postizanju zajedničkih ciljeva. Osobito su korisne kad:

 • prepoznajete da cijeli vaš tim treba bolji Time-Management
 • postoji potreba za preslagivanjem zaduženja i odgovornosti među članovima tima
 • uočavate da u vašem timu nedostaje jasnoće u raspodijeli uloga i odgovornosti
 • pri raspoređivanju zadataka i vođenju svog tima kontinuirano nailazite na iste tipove problema

Ovisno o potrebi, radionica može i ne mora uključivati i edukaciju o principima uspješne organizacije vremena, koordinacije poslova među članovima tima i/ili djelotvorne komunikacije u timu. Većina rada je usmjerena na zajedničko rješavanje tipičnih problema u radu tima, kako bi tim bio učinkovitiji.

Radionice za povećanje timske kohezije i poboljšanje suradnje ubrzavaju razvoj povezanosti, povjerenja i otvorene komunikacije u timu. Osobito su korisne kad:

 • tim znatno promijeni sastav (dolaskom ili odlaskom članova)
 • u timu nedostaje pravovremenost i/ili otvorenost u razmjeni relevantnih informacija
 • članovi tima nedovoljno surađuju (rade kao ‘solo igrači’), ili je suradnja narušena konfliktima
 • povjerenje među članovima tima nije dostatno razvijeno

Radionice jačaju svijest o značenju timskog rada, te o važnosti surađivanja, dobre komunikacije i povjerenja među članovima. Kroz zabavne edukativne igre i moderirane diskusije ubrzava se razvoj timske kohezije.

Osim navedenih, prema vašim potrebama kreiramo i druge tipove timskih radionica i motivacijskih susreta. Kontaktirajte nas sa svojim željama i potrebama i otkrijte zašto se zovemo Creativa.