Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

HR audit Razvijate li HR funkciju?

Zašto HR audit?

Ljudi su najvažniji potencijal tvrtke i u vrijeme VUCA svijeta HR funkcija dobiva potpuno novi značaj u poduzećima. Brzo mijenjajuće, turbulentno i poprilično nepredvidljivo okruženje poslovanja traži potpuno novu HR funkciju. Kako bi poduzeća u ovakvim uvjetima opstala, neophodno je praćenje i prilagođavanje trenutnom stanju koje prevladava na tržištu, a to znači i konstantno odmjeravanje u odnosu na neke standarde i praksu te u odnosu na konkurenciju. Ozbiljna promjena poslovnih modela, različite strukture poduzeća, različiti profili zaposlenika te drugačije vodstvo preduvjet su uspjeha.

U Creativi smo oblikovali dijagnostički „alat“ koji analizira HR procese u odnosu na standarde izvrsnosti. Pilot program je pokazao veliku raznolikost razvijenosti praksi i korisnost uvida za HR managere, direktore ili vlasnike malih i srednje velikih poduzeća.

HR audit je sustavan pregled ključnih aspekata funkcije ljudskih potencijala u poduzeću. To je proces istraživanja i evaluacije postojećih HR politika, procedura, procesa, sustava i dokumentacije koje se provode unutar HR funkcije. Proces pruža uvide u procese HR funkcije u poduzeću i povezuje postojeće HR procese s dugoročnijim ciljevima i strategijom poduzeća. Uspostavlja i/ili akcelerira HR procese prema najboljim praksama i skraćuje učenje putem pokušaja i pogrešaka.

Izravne i neizravne koristi HR audita za organizaciju:

  • Uvid u kvalitetu postojećih HR procesa – usporedba i odmjeravanje postojećih HR procesa sa standardima izvrsnosti
  • Postizanje jasnoće o tome na koji način HR doprinosi poslovanju
  • Dobivanje indikacija koje procese treba uvesti, a koje treba unaprijediti
  • Osvještavanje kompleksnosti HR područja i razvoj svijesti o potrebi stalnog unapređivanja procesa
  • Kontinuirano unapređenje HR-a, što vodi u unapređenje uspješnosti poslovanja