Ove jeseni…

Creativa: Asertivni, Govornica i Moje vrijeme

Petkom u Creativi

Petkom u Creativi proširite svoje razumijevanje situacija koje su vam izazovne i upoznajte se s tehnikama koje će vam olakšati nošenje s takvim situacijama u budućnosti.

  • Utjecaj na kolege (25.9.2015.)
  • Organiziranost i učinkovitost (16.10.2015.)
  • Teški razgovori (6.11.2015)
  • Upravljanje stresom i energijom (20.11.2015.)
  • Prezentacijski praktikum (4.12.2015.)

Radionice su koncipirane tako da svakom polazniku pomažu da stečena znanja odmah primjeni u svom daljnjem radu i životu općenito. Radi se u grupama do 10 polaznika, što omogućava da se sadržaj radionice dijelom prilagodi pojedinačnim potrebama svakog polaznika. Pojedina radionica održava se jedan petak od 9 – 14 h. Više informacija

Radionice Petkom u Creativi od ove godine i u Sarajevu – više informacija na www.creativa.ba